เครื่องขุดหลุมนิวบอร์นเทคโนโลยีในการเจาะดิน

เครื่องขุดหลุมรุ่นแรกที่ประดิษฐ์ขึ้นมานั้นเป็นเครื่องขุดหลุมขนาดมาตรฐาน 60 เซนติเมตร ตัวเครื่องมีการเสริมตัวค้ำยัน เพื่อเป็นตัวช่วยในการสร้างความมั่นคงและลดแรงเหวี่ยงของสว่าน เพราะขณะที่ใบพัดสว่านเจาะลงในเนื้อดินนั้นจะเกิดแรงต้านและแรงเหวี่ยงสะบัดเครื่องขุดดิน ยิ่งเนื้อดินแข็งมากเท่าใด แรงต้านและแรงเหวี่ยงก็จะเพิ่มมากขึ้น

หากผู้ใช้งานเครื่องเจาะดินจับไม่มั่นคงแล้ว ก็อาจเกิดอุบัติเหตุได้ ปัจจุบันเครื่องขุดหลุมนิวบอร์น มีให้เลือกใช้ 2 รุ่น ได้แก่ เครื่อง 2 จังหวะ และ เครื่อง 4 จังหวะ ที่มีอุปกรณ์ ได้แก่ พร้อมกับใบสว่าน ขนาด 1 เมตร , 1.5 เมตร, 2 เมตร ในเรื่องของการซ่อมบำรุงนั้น สามารถหาอะไหล่ได้ตามท้องตลาด หลังจากที่ลูกค้าได้นำไปใช้งาน ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เพราะจุดเด่นคือ ตัวค้ำยันที่ช่วยทุ่นแรงเหวี่ยงของสว่าน ทำให้ไม่เมื่อล้าหรือเกร็งขณะขุดเจาะดิน และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เนื่องจากเกษตรกรที่นำไปใช้มีการบอกต่อๆ กัน และแนะนำกันและกันให้ใช้งาน พร้อมกับเสียงเรียกร้องให้ผลิตเครื่องเจาะที่มีความลึกมากกว่านี้ จึงได้มีการพัฒนาเครื่องเจาะที่สามารถขุดเจาะดินลึกมากขึ้น พร้อมกับมีการพัฒนาตัวค้ำยันให้มีล้อเลื่อน เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย สามารถเข็นได้ไปในพื้นที่ต่างๆ เช่น ร่องสวน หรือพื้นที่ขรุขระ ไม่ต้องยกไปมาให้เมื่อแขน สำหรับการต่อยอดในอนาคตจะมีการพัฒนาในเรื่องของขนาดเครื่องให้มีความสั้นลง เพื่อให้สามารถใส่ท้ายรถเก๋งได้ เนื่องจากมีความคิดเห็นของลูกค้าว่า ในปัจจุบันคนที่มีที่ดินหันมาปลูกต้นไม้กันมากขึ้น เนื่องจากมีการเก็บภาษีที่ดินรกร้าง หากจะจ้างคนมาปลูกต้นไม้ก็มีค่าใช้จ่ายสูง จึงหันมาปลูกกันเอง จึงได้มีการซื้อเครื่องขุดหลุมไปขุดเจาะดินเพื่อปลูกต้นไม้เอง เช่น ลูกค้าบางรายนำเครื่องไปใช้งาน สามารถขุดหลุมปลูกกล้วย 20 ไร่ ในเวลาเพียง 1 วัน ซึ่งนับว่าเป็นการทุนแรง และประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก นอกจากงานเกษตรกรรมแล้ว ก็ยังได้มีการนำเครื่องขุดหลุมไปใช้เป็นเครื่องมือช่าง อาทิ การนำไปขุดเจาะดินเพื่อลงเสาเข็มบ้าน หรือนำไปขุดเจาะดินเพื่อลงเสาป้ายบอกทางของทางกรมทางหลวง ด้วยความคิดที่เป็นประโยชน์และสามารถนำมาใช้งานได้จริง